הודעות: Hebrew
Russian
English
דיונים:
(הבמה לתגובות)
English
Russian
קשר אלינו
עלינו
דיונים
(הבמה לתגובות)

יש להציל את "קול המוסיקה"
החומר האחר בנושא זה ר'
 כאן  (עצומה לנשיא המדינה)
גם English) here)

 << עמוד 2 מ-5 >>

תגובה: ד"ר זכריה פלווין.  עצומה למר ברל
מאת:  אלישבע רגבי

שלום זכריה,
כל הכבוד על הפעילות הברוכה למען "קול המוסיקה" אבל: אין לבזבז מכתבים על יוסף בראל או כ"א אחד אחד ברשה"ש - משום שהם ייקברו את המכתבים, שהרי  הם כבר החליטו לסגור את קול המוסיקה בחניקה, ולא איכפת להם. למי כן צריך לכתוב? לכל העיתונים , לא רק הארץ. גם מעריב וידיעות.  וגם לשר הממונה על רשה"ש (נדמה לי שזה אולמרט), לחברי כנסת  וליו"ר ועדת החינוך של הכנסת (יש שם גם תרבות?). ואולי גם ראש הממשלה, שגונב לאוזני שהוא חובב מוסיקה.להפציץ אותם במכתבים, ולארגן את כל מי שאתם מכירים שיכתבו גם הם, בעיקר מי שאינם מוסיקאים אבל מאזינים לקול המוסיקה. להפציץ, זו המילה.
כל טוב ויישר כוח,
ותפיץ את הבשורה הזו ברשימת התפוצה שלך.
להתראות

תגובה: ד"ר זכריה פלווין.  עצומה למר ברל
מאת:  פרופ'הרי גולומב, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לאמנויות החוגים לתאטרון ולמוזיקולוגיה והתכנית הרב-תחומית באמנויות.

נדמה לי שעצומה אחת בחתימת כמה שמות שהשלטון חייב להתחשב בהם תהיה יעילה יותר מהרבה מכתבים מאנשים פרטיים. אם מתארגנת עצומה כזאת אהיה מוכן להצטרף אליה בלב שלם.
בחוג לתאטרון:
טלפון  03-6408612;  פקס 03-6406964
בחוג למוזיקולוגיה 
טלפון: 03-6408332; פקס: 03-6407358
בתכנית הרב-תחומית
טלפון: 03-6409004; פקס: 03-6409482
תגובה: ד"ר זכריה פלווין.  עצומה למר ברל
מאת:  דוד שטיפלמן

שלום!

 הופניתי לאתר ע"י ד"ר זכריה פלווין בעקבות דיון בעצומה בנושא הבטחת המשך קיומה של "קול המוסיקה".

אודה למידע הבא:

1.      עדכון שוטף של כל הפעילות הציבורית המתקיימת בעניין זה.

2.      תנאי חברות והצטרפות לעמותת "פורום מוסיקאים בישראל".

בכבוד רב,

David Stiffelman
 

רח' אהרון דב 16, בני ברק 51408

16 Aharon Dov St., Bene Berak 51408, Israel

טל: Tel: +972-3-5795353

פקס: Fax: +972-3-5783819

נייד: Mobile: +972-55-308814

E-mail: dast@zahav.net.il

 

 << עמוד 2 מ-5 >>

  שלח הודעתך, דיון:

שמך או שמ עט:       
כתובת אלקטרונית:   

                                                     פירוש, הודעה:

.כתובת אלקטרונית שלך יפורסם רק ברצונך

BACK