הארץ    דכון אחרון - 26 : 10 03/08/03   

אולמרט מתכוון לאחד את קול המוסיקה ורשת א'

מאת ענת באלינט

השר הממונה על רשות השידור, אהוד אולמרט, הודיע בימים האחרונים

במסמך רשמי כי בכוונת רשות השידור לאחד את רשת א', קול

המוסיקה, רק"ע )רשת השידורים לעולים( ורשת "מורשת" לרשת תרבות

אחת, בניגוד להצהרותיו מהשבועות האחרונים כי הורה למנכ"ל רשות

. השידור יוסף בראל להקפיא תוכנית זו

במכתב תשובה לשאילתא שהגיש ח"כ מתן וילנאי בנושא קול המוסיקה,

כתב אולמרט כי נוכח הקיצוץ שעליו החליטה הממשלה בתקציב רשות

השידור - 220 מיליון שקלים עד שנת - 2006 מכינה רשות השידור

תוכנית התייעלות שתכלול איחוד של ארבע רשתות רדיו ואיחוד של

. ערוץ 33 עם הערוץ הלווייני המזרח-תיכוני המשדר בערבית

"הכוונה היא להקים רשת תרבות שתיתן ביטוי למגוון תחומי תרבות,

עמדה זו מנוגדת להצהרות . ובהם המוסיקה הקלאסית", כותב אולמרט

קודמות של אולמרט, שלפיהן אין כוונה לפגוע ברק"ע ובקול

המוסיקה, וכי הורה לבראל להקפיא את תוכנית ההתייעלות עד לסיום

. העבודה של הוועדה לרפורמה ברשות השידור

וילנאי אמר אתמול: "תגובת אולמרט חושפת שבניגוד לרושם שניסו

ליצור, שלפיו חלפה הסכנה מעל סגירת קול המוסיקה והקשיבו למחאה

הציבורית של חובבי התרבות, ממשיכים במזימה לפגוע במאזיני קול

קול המוסיקה אינה רשת יקרה, וסגירתה לא תציל את רשות . המוסיקה

השידור אלא רק תהרוס חלקה טובה כמעט אחרונה שנותנת ביטוי

." לתרבות

.תגובת אולמרט לא הגיעה עד סגירת הגיליון

BACK