בנוגע לכוונות לפרק את "קול המוסיקה":

 

פניה לכבוד נשיא המדינה

ולמעצבי דרכה של המדינה: ראש הממשלה מר אריאל שרון, ממלא מקום ראש הממשלה מר אהוד אולמרט, שר האוצר מר בנימין נתניהו, שרת החינוך, התרבות והספורט מרת לימור לבנת, שר המשפטים מר יוסף לפיד,

ראשי הקואליציה הממשלתית,

חברי הכנסת,

סגל עתונאים.

 

 

כבוד הנשיא קצב,

אישים נכבדים,

 

אנו החתומים מטה מודאגים עמוקות מהכוונה לשנות את מעמדו של ערוץ "קול המוסיקה" ברדיו הממלכתי ולמעשה לפרקו.

המוסיקה האומנותית  בת אלף שנה, המקיפה אין-ספור יצירות-מופת, גם  בנושאים יהודיים, ישראליים, אתניים, ומזרח-תיכוניים – מוסיקה זו מכילה בקירבה אוצר בלום של חוכמה אנושית.

זהו שדה שבו מתקיימות, זו בצד זו, תרבויות שונות, מקומיות וייחודיות, ועם זאת מובנות זו לזו.

אפילו בתקופת השואה לא פסקו מוסיקאים יהודים בגטאות ובמחנות מלעסוק באומנות המוסיקה וזאת על מנת לא לאבד את צלם אנוש.

 

כבוד הנשיא:

מפעל של עשייה מוסיקלית של למעלה מחמישים שנה אשר הביא כבוד למדינת ישראל ברחבי העולם עומד בסכנת סגירה. קל להרוס וקשה מאוד, בייחוד במגבלות שלנו, לבנות.

בשם רבבות מאזיני "קול המוסיקה", אנו פונים אליך בקריאה לפעול למניעת אסון תרבותי בלתי הפיך.

 

חתימה:

 

שמי או שמ עט:         
 כתובת אלקטרונית:       
אני גר/ה בעיר:          

 פירוש, הודעה:

BACK