פורום מוסיקאים בישראל


החומרים האחרונים:

הנחות יסוד: תיקון מערכתי של חיי האמנויות בישראל  27.11.04

מרשל ברמן. מתוך: "ישראל – ללא הנחות"

 ד"ר זכריה פלווין. הרצאה שניתנה ביארנטון-אוקספורד,  5 ביולי 2004

 

BACK