"פורום מוסיקאים בישראל"


י"א בתמוז תשס"ג 11 ביולי 2003

 
 ב-28 ביולי 2003 , יום ב' בשבוע,  בין השעות  20:00-22:00  באולם המפגשים של מרכז המוסיקה ע"ש  פליציה בלומנטל בתל אביב (רחוב ביאליק 28) יתקיים דיון בדו"ח "מרכז אדוה" בנושא: "תנאי התעסוקה והשכר של המוסיקאים בישראל". מדובר בדיון ראשון מסוגו בו ישתתפו אנשי רוח, חקר תרבויות, חינוך, כלכלה, משפט ומוסיקה אומנותית. בעקבות הדיון תפורסם חוברת סיכום.

 

 המוסיקאים הישראלים שתחום עיסוקם הוא המוסיקה האומנותית-הקונצרטית, נמנים על  אחת הקבוצות  הבעייתיות ביותר בישראל. מתוך כ-5000 המועסקים במקצוע המוסיקה,  רק כ-150 נהנים מתנאי תעסוקה ותנאים סוציאליים סבירים. השאר עובדים לפי שעות  בשכר נמוך, ללא תשלומי חופשות, ללא הסדרי פנסיה, ללא אפשרות לפנות לרשויות רווחה וכיוצא באלה, ובתנאים של שרירות לב של הממונים עליהם. רובם של  המוסיקאים מועסקים כמורים בקונסרבטוריונים וכנגנים בתזמורות. מצבם מחמיר על  רקע צמצום התמיכה הציבורית בגופי החינוך והתרבות, שהתחילה עוד הרבה לפני המשבר החמור של שלוש השנים האחרונות.

 

בעייתם הקיומית של המוסיקאים מצביעה לכאורה על אי-הכרה של החברה הישראלית בנחיצותו של תחום זה. אלא שלפי מחקרים רבים הדנים בנחיצותה של המוסיקה הקונצרטית לעיצובה התרבותי והאיכותי של החברה בארץ ובעולם - עולה דווקא חשיבותה של העשייה המוסיקלית האומנותית כתרומה לליכודה ואיכותה של החברה.

 

”פורום מוסיקאים בישראל"   ו"מרכז אדוה" מחפשים דרך לסייע לשיפור מעמדם של המוסיקאים לטובת החברה הישראלית כולה. לשם כך יש לגשר בין עולמם וחייהם של המוסיקאים לבין כלל אנשי הרוח, התרבות, החברה והמשפט. מטרתנו היא להכליל את  המוסיקאים בכל דיון עתידי שבמרכזו החברה והתרבות בישראל. נשמח אם תכבדנו בנוכחותך במפגש זה, מתוך תקווה לשמוע את השגותיך ועצותיך  בנושאים העומדים על הפרק. נשמח להעביר אליך מראש את התמליל של  דו"ח "מרכז אדווה", במידה ותבקשו זאת מאתנו.  

 

רצ"ב דף ובו מספר שאלות שיעלו על הפרק במהלך המפגש.

שלכם בברכה ובתודה מראש 
 
 
זכריה פלווין
 "
פורום מוסיקאים בישראל".


 

והרי השאלות:
 

שאלה לחוקר החינוך: מקומה הרצוי של האומנות הגבוהה (ומוסיקה

אומנותית-קונצרטית בכלל זה) בתכנית הלימודים הרצויה.

 

שאלה לחוקר התרבות בישראל: מהי הרלוונטיות או אי-הרלוונטיות של רפרטואר המוסיקה

האומנותית להווי התרבותי בישראל?

 

שאלה בתחום ארגון התרבות: איך ניתן לגשר בין עולמם התרבותי של המוסיקאים מן

השורה יוצאי ברה"מ לשעבר, המועסקים בתפקידי הוראה, לבין הדרג הניהולי הממונה

עליהם, המחויב להווי ישראלי ולאילוצים הזרים לעולמם של המוסיקאים הנ"ל?

 

שאלה לסוציולוג: מה מסמלת התדמית של עולם  המוסיקה האומנותית-הקונצרטית עבור

הציבור המקומי, בן אם הוא צורך אותה ובין אם אין הוא צורך אותה?

 

שאלה ראשונה לאיש מוסיקה אומנותית תושב ישראל: מה הם מנגנוני ההערכה

המקומיים, שבזכותם אנשי מקצוע צעירים נקלטים בתוך מעגלי המקצועי? מה הן האפשרויות הנפתחות בפניו עקב כך?
 
שאלה שנייה לאיש מוסיקה אומנותית תושב ישראל: מהו סדר התהליכים שבאמצעותו
פכות יצירות מקוריות מקומיות לחלק מהרפרטואר המרכזי של גופי הביצוע
המקומיים, ומהו סדר התהליכים שבאמצעותו היצירות המקומיות המקוריות הופכות
לחלק מהרפרטואר הבינלאומי?
 
שאלה לחוקר הספרות הישראלית: מהו מקומה של המוסיקה האומנותית הקונצרטית
בספרות הישראלית, ובאיזה אור היא מוצגת?


שאלה למגני זכויות האזרח בישראל: כיצד ניתן לשפר את מצבם של אנשי מוסיקה
אומנותית - קונצרטית בישראל בתחום התעסוקה ותנאי העבודה?

  שלח הודעתך, דיון:
 

שמך או שמ עט:      
כתובת אלקטרונית:   

                                                     פירוש, הודעה:

.כתובת אלקטרונית שלך יפורסם רק ברצונך

BACK